• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/aliaydin1980@gmail.com
  • https://plus.google.com/aliaydin1980@gmail.com/posts
  • https://www.twitter.com/aliaydin1980@gmail.com

Soroban Abaküs Nedir?

Abaküs Mental Aritmetik Nedir?

Beynimiz kabuğundan çıkarılmış bir cevizin içine benzer. Buruşuk ve kıvrımlı bir yüzeyi onu ortadan, sol ve sağ olmak üzere ikiye bölen belirgin bir kat yeri vardır. Sol beyin ve sağ beyin terimleri, beynin iki yarımküresinin özel işlevlerine yönelik kullanılır.
Çocuklukta görsel düşünce çok hakimdir ancak dördüncü veya beşinci sınıfa gelindiğinde, dış etkiler çocukları hayal kurmaktan uzaklaştırır. Yetişkinler çoğunlukla hayal kurmayı bir vakit israfı sayar. Oysa görsel düşünce çok önemlidir. İnsan tarafından yaratılmış her şey öncelikle bir resim olarak birilerinin zihninde oluştu. “Bir resim bin sözcüğe bedeldir” sözü görsel resimlerin belleğe sözel düşüncelerden daha çok iz bıraktığını ifade etmektedir.
Mental Aritmetik Sistemi, matematik ve hesaplamalar ile ilgili kavramların temel eğitimini sunar. Bu yöntem ayrıca çocuğun okul derslerinin yükünü azaltır; aileler çocuklarının programa katılmasını teşvik etmek için bu fırsattan yararlanmalıdır. Bu, onların gelecekteki eğitim çabalarına güçlü bir dayanak oluşturacaktır.
Bol miktarda alıştırma ile öğrencilerin abaküsü pratik bir şekilde kullanma becerileri gelişir. Daha sonraki aşama ise çocukların abaküs imajını zihinlerine yerleştirerek, aynı işlemleri artık abaküsü kullanmadan, parmakları ile zihinlerindeki sanal abaküsün boncuklarını kaydırmak sureti ile çok daha hızlı bir biçimde yapmayı öğrenmesi aşamasıdır.
Bilimsel temellere dayanan ve başarısı kanıtlanmış bu zengin, renkli ve bir o kadar da eğlenceli program sayesinde öğrenciler hızlı ve güçlü bir beyin gelişimi sürecinden geçerler. Bilgisayar ve elektronik ekran vasıtası ile sunulur. Beyaz tahta ve üzerine asılarak kullanılan büyük öğretmen abaküsü programın en işlevsel araçları arasındadır. Sunumun ardından büyük abaküs üzerinde örnekler yapılır. Öğrencilerin en önemli aracı 5-boncuk dizilimli öğrenci abaküsüdür ve büyük abaküs üzerinde yapılan örneklerden sonra öğrenciler kendi abaküslerini kullanarak kitaplarından alıştırmalar yaparlar.
Çocuğunuzun kendisine olan inancını ve başarılı olma duygusunu geliştirir. Sağ beynini öğrenmede kullanabildiği için atıl vaziyetteki potansiyelini ortaya çıkararak zihinsel yeteneğini arttırır. Hesaplama becerisi gelişir. Dikkat ve odaklanmanın artmasıyla kendisine olan özgüveni artar. Sorun çözme ve yorumlama yeteneği gelişir. Hem sözel hem de sayısal alandaki yetenek ve başarıları yükselir.
Abaküsün çocuklar için önemi de aslında bu basitliğinden ileri gelmektedir. Çocuklar, basit olan bu araçla, zaman içerisinde basit işlemlerden karmaşık hesaplamalara uzanan bir yolculuğa çıkarlar. Kısaca çocuklar basit ve zevkli bir yolla karmaşık matematiksel hesapların üstesinden gelmeyi öğrenebildikler; bu yüzden abaküsü severler ve ona bir oyun edasıyla yaklaşırlar.

Abaküsle yapılan çalışmalar beynin gelişimi açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Abaküsle yapılan çalışmalarda parmak uçlarındaki duyarlı sinir uçlarının, parmak temasları esnasında beyin hücrelerini harekete geçirir, sinir hücreleri arasında koordinasyon sağlanır. Görme, işitme, dokunsal ve hayal etme noktalarını harekete geçirir. Böylece sağ beyin de öğrenim içinde etkili hale gelir. Derslere konsantre olma, dikkat toplama gibi yetenekleri artar. Bu düzenli egzersizler sağ ve sol beyin yarım kürelerimiz arasındaki uyumu sağladığından, hızlı bir zihinsel gelişmesine ve Aritmetik becerinin alt yapısı için olumlu bir zemin hazırlanmasına neden olur. Yaşamımızda her türlü araca sahip olduğumuz halde, sağlığımızı korumak ve sağlıklı yaşamak için çeşitli spor ve egzersizler yaparız. Bu bedenimiz için gerekli ve yararlı bir şeydir.

Küçük çocukları eğiten öğretmenler sayı kavramını ve sayıların değerlerini öğretmenin zorluğunu bilirler. Soyut bir biçimde sunulan sayısal kavram ve ilişkileri ve onların değerlerini öğrenmek çocukların uzun zamanını alır. Abaküsün boncukları gibi somut objelerle ilişkilendirmeksizin numerik ilişkileri kavramak yalnızca beyin gücüne dayanmaktadır.  Abaküsü kullanmak, insan anatomisinin görme, işitme ve parmak teması ve hareketleri gibi beyin hücrelerini harekete geçiren ana sinir kanallarının koordinasyonunu gerektirmektedir.

Çocuğunuzun kendisine olan inancını ve başarılı olma duygusunu geliştirir. Sağ beynini öğrenmede kullanabildiği için atıl vaziyetteki potansiyelini ortaya çıkararak zihinsel yeteneğini arttırır. Hesaplama becerisi gelişir. Dikkat ve odaklanmanın artmasıyla kendisine olan özgüveni artar. Sorun çözme ve yorumlama yeteneği gelişir. Hem sözel hem de sayısal alandaki yetenek ve başarıları yükselir.

Mental Aritmetik sisteminin egzersizleri ve uygulamaları sayesinde bir problem sorulduğunda, çocuklar çözüm için özel bir çaba göstermeksizin, doğal olarak hayal güçlerini kullanmaya başlamakta ve kolayca çözüme ulaşmaktadırlar. Hayal gücü ve görsellik, çocukların sağ beyinlerini de öğrenmenin içine katarak, hem öğrenme güçlerini, konsantrasyonlarını ve anlama kapasitelerini arttırmakta, hem de öğrenmekten zevk almalarını, kendilerine güvenmelerini ve eğlenmelerini sağlamaktadır.
Abaküs hafıza ve zekâ eğitimi ile sağ ve sol beyin lobları aynı anda öğrenme faaliyetine katıldığından çocukların soyut kavramları somutlaştırarak hızlı ve kalıcı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Sağ ve sol beyin loblarının birbirine paralel ve aynı düzeyde gelişmesi sağlanarak daha zeki, daha pratik, daha dikkatli, özgüven ve konsantrasyon sorunlarını aşmış başarılı öğrenciler yetiştirmek mümkün ve kolaydır.

Eğitim çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim ve mental aritmetik yeteneği sağlar. Onlara olağandışı aritmetik beceriler kazandırır. Kendine özgün bir eğitim programıdır.  Bilimsel temellere dayanan ve başarısı kanıtlanmış bu zengin, renkli ve bir o kadar da eğlenceli program sayesinde öğrenciler hızlı ve güçlü bir beyin gelişimi sürecinden geçerler.

Mental Aritmetik Eğitim Merkezi

Mental Aritmetik, bir matematik kursu değildir. Elbetteki ortaya çıkan ilk sonuçlardan birisi matematiğe duyulan sevgi, arzu ve istektir. Ancak bu mükemmel matematik becerisi nihai hedef değildir. Esas hedef beynin sağ yarımküresindeki muhteşem kaynağı harekete geçirmektir. Harekete geçen ve sol yarımküredeki akademik prosedür yönteme eşlik edecek bir sağ beyin, sahibinin yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme - anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini de geliştirecektir. Hayatı boyunca karşılaşacağı problemleri çözümlemede en büyük destek, kontrol altına alınmış hayal gücü, 3D düşünme gücü, sezgi ve fikir-yorum noktalarındaki müthiş becerisi olacaktır. Özellikle son 10 yıldır bu eğitim üzerine dünyanın birçok ülkesinde dünyaca tanınmış üniversitelerin yapmış oldukları araştırmalar mevcuttur.

Önce rakam ve sonra sayılarla başlayan Abaküsün kullanımı öğretilir. Zihinsel canlandırma çalışması, yani mental çalışmalarla yapılan egzersizlerle yeterli amaca ulaştıktan sonra abaküs kaldırılır. Böylece bellekte, Abaküsün fotografik görünümü yaratılarak hesap yapma işlemine geçilir. Zaten uzun süredir Abaküsle çalışma yapmış öğrenciler, sanki beyinlerinde bir Abaküs varmışçasına yine boncuk hareketlerini kullanırlar ve hareket ettirdikleri parmak işaretleriyle işlemi süper bir hız ve doğrulukla sonuca ulaştırırlar. Mucizevi çocuklar bu akıl olmaz becerileriyle karşılarındaki herkesi büyülemeye başlarlar.

Önce sayısal işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, bir süre sonra abaküsün kaldırılması ile sürer ve öğrenciler işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenirler. Aslında abaküsün imajı zihinlerine yerleşmiştir ve hesapları yaparken, sanki ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını hareket ettirirler. O esnada boncukların hareketini zihinlerindeki abaküs imajında izlemekte ve işlemi büyük bir hız ve doğrulukla sonuçlandırmaktadırlar. 

Sanki öğrenciler zihinlerine sanal bir bilgisayar yerleştirmiş gibidir. Bu inanılmaz beceri, elektronik hesap makinesinden veya bilgisayardan çok daha hızlıdır. Mental Aritmetik eğitimindeki asıl kazanç bu program süresince sağlanan, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihinsel kapasitedir. Programın başarısı, aslında her insanda var olan ancak atıl duran potansiyel kapasiteyi harekete geçirmekte yatmaktadır.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek, insanoğlunun beynini en fazla %6 ila 7 oranında kullanabiliyor olmasıdır. Aritmetiksel işlevleri zihnimiz yaparken normal şartlarda sol beynimiz çalışır. Fakat Mental Aritmetik eğitimi alındıktan sonra çocuk hem sağ hem sol beyinini aynı anda kullanabilir. Bu da üstün bir zeka gelişimini koyar.

Ülkemizde ve tüm dünyada çocukların zekalarını hızla geliştiren ‘’mental aritmetik sistemi" olarak kabul gören ve öğrenciler üzerinde başarısı ispat edilmiş bir sistemi geliştirmekle kalmamış, yeni metotlarıyla çocuklarda beyin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Eğitim çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim ve mental aritmetik yeteneği sağlar. Onlara olağandışı aritmetik beceriler kazandırır. Kendine özgün bir eğitim programıdır.  Bilimsel temellere dayanan ve başarısı kanıtlanmış bu zengin, renkli ve bir o kadar da eğlenceli program sayesinde öğrenciler hızlı ve güçlü bir beyin gelişimi sürecinden geçerler.

Akıldan hesap yapma manasına gelen mental aritmetik çocukların hiç zorlanmadan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini zihinden ve 1-2 saniyede yapmalarını sağlayan bir eğitimdir. Bu eğitimde temel materyal abaküsdür.
Çocuklar eğitimin başında işlemleri abaküsle yaparlar. Daha sonra parmaklarıyla ve son adımda da işlemleri zihinden yapmayı öğreniyorlar. Normalde bir yetişkini bile zorlayan işlemlerin okuma yazma bile bilmeyen 4-5 yaşındaki bazı çocuklar tarafından kolaylıkla yapılıyor olması herkesin etkilenmesine neden oluyor.

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimine başlayabilmesi için 0-9 arası sayıları okuyup yazabilmesi gerekmektedir.  Abaküsün üzerindeki sayıların nasıl gösterildiğinin öğretilmesi ile başlar. Daha sonra da öğrenciler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin abaküste nasıl yapılacağını ve abaküs kullanmanın tekniklerini öğrenirler. Bu çalışmalar sırasında öğrenciler ayrıca, görme, dinleme ve dokunma duyuları ile koordinasyon becerilerini de geliştirirler.

Bol miktarda alıştırma ile öğrencilerin abaküsü pratik bir şekilde kullanma becerileri gelişir. Daha sonraki aşama ise çocukların abaküs imajını zihinlerine yerleştirerek, aynı işlemleri artık abaküsü kullanmadan, parmakları ile zihinlerindeki sanal abaküsün boncuklarını kaydırmak sureti ile çok daha hızlı bir biçimde yapmayı öğrenmesi aşamasıdır.

Abaküs Mental Aritmetik Nedir? Bedeninizdeki herhangi bir organ çalıştıkça verimliliği artar. Örneğin koşuya başladığınızda büyük olasılıkla bir kilometre ancak koşabileceksiniz. Ama iki yıl düzenli koşarsanız artık günde 15 kilometre koşar hale gelirsiniz. Aynı şey beynimiz için de geçerli. Yalnız beynimize nasıl bir alıştırma uygulayabiliriz? Matematik beynimizi çalıştırmak için iyi bir araçtır. Bilim insanları yüksek düzeydeki zihinsel matematik problemi yapmanın, örneğin 76382x793 = ...? Beynimizi çok çalıştırdığını ve en iyi beyin alıştırması olduğunu kanıtlamışlardır

Öğrenciler abaküsle aritmetik işlemler yapmasını öğrenirler. Abaküsün kaldırıldığı sonraki aşamada öğrenciler ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını kıpırdatırken, zihinlerindeki abaküs imajını kullanmaktadırlar. Bu nedenle işlemler çok daha hızlı çözülmektedir.

Hesap makineleri ve bilgisayarlar sayıları hesaplamada insan beyninin yerini almasına rağmen, abaküs öğrenimi her çocuk için gereklidir. Çünkü abaküs tüm beyni ve yaşam becerilerini geliştiren bir alettir. Abaküs kullanımı beyin hücrelerinin gelişimini sağlayacak görüş kuvveti, ses çıkarma ve parmak hareketi gibi insan vücudundaki ana sinirlerin birbiriyle uyumunu gerektirir. Akıl; fiziksel iletişim, mantıksal açıklama ve hayalde canlandırma yöntemi olan üç ana unsurun gelişimini geçirir ve abaküs bu üç unsurun birbiriyle uyumunu sağlayan vasıta görevi görür. Dünyadaki insanların %80’den fazlası sağ elini kullanır ve sağ elini kullanan insanların sol beyinleri daha çok, sağ beyinleri daha az gelişmiştir. Beynin sağ tarafında yaratıcılık, sol tarafa göre bin kat daha fazladır. Abaküs öğrenimi, sağ beynin erken yaşlarda gelişmesini teşvik eder ve destekler.

Tarihsel sürece baktığımızda uzun geçmiş yıllara dayanan bir birikimi olan Abaküsün önceleri sadece tek elle kullanımı öğretiliyordu. Bu durum gözlemlendiğinde ve beynin fonksiyonları incelendiğinde sonuçta beynin yalnızca sol yarısının işlevsellik kazandığı ve sağ lobunun atıl kaldığı ve önemsenmediği gözlemlenmiştir.

Mental Aritmetiğin ana hedefi, toplumun değer yargılarını benimseyen, bağımsız karar verebilen sevgi, saygı ve kişisel onura sahip, yaşadığı ortamı tanıyan, küresel düşünen, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, olayları araştıran, sorgulayan, üreten ve sorunlar hakkında kendi kendine kararlar geliştiren zeki çocuklar yetiştirmektir.

Ülkemizde ve tüm dünyada çocukların zekalarını hızla geliştiren ‘’mental aritmetik sistemi" olarak kabul gören ve öğrenciler üzerinde başarısı ispat edilmiş bir sistemi geliştirmekle kalmamış,  yeni metotlarıyla çocuklarda beyin gelişimine katkıda bulunmuştur ve yeni ar-ge çalışmalarıyla bulunmaya devam etmektedir.

Beynin her iki lobu aynı anda egzersiz yapıyor ve mükemmel şekilde çalışan beyinler ortaya çıkıyor. Turtle Mental Aritmetik eğitimi alan çocuklar, aritmetik işlemlerini (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) kağıt, kalem ya da hesap makinesi gibi araçlara ihtiyaç duymadan kolaylıkla zihinden yapabilme becerisine sahip oluyor.

Mental Aritmetik oyunlarında zihinden işlem yapan miniklerle, işlemleri hesap makinesi ile çözen yetişkinler arasında yarışmalar düzenlenmiş, öğrenciler işlemleri hesap makinesinden daha hızlı çözerek yetişkinleri yenmişlerdir.

Mental Aritmetik her ne kadar sayısal bir program olsa da, birçok veli ve öğretmen, programın çocuklarda zihinden işlem yeteneğinin yanı sıra sözel becerileri de geliştirdiği ve onların tüm derslerinde ilerlemesine yardımcı olduğu biçiminde gözlemlerini dile getirmektedirler. Özgüven duygusu da gelişen çocukların yükselen akademik performansı, programın sağladığı beyin gelişimi ve zihinsel kapasite artışına bağlanmaktadır.

1-Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children (2007)

   (Abaküs eğitiminin Sudanlı çocukların zeka gelişimi üzerindeki etkileri) 

 

Paul Irwing ( Universty of Manchester)

Omar Khaleefa- Alya Hamza (Universy of Khartoum)

Richard Lynn (Universty of Ulster)


 

7-11 yaş aralığında 3185 Sudanlı çocuk üzerinde yapılmış bir çalışma…

Zeka düzeyleri ölçülerek birbirine denk iki gruba ayrılan çocuklardan deney grubuna 34 hafta süre ile haftada 2 saat abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Kontrol grubu ise bu eğitimi almıyor. 34 hafta sonra tekrar yapılan testlerde, deney grubunun ortalama 7.11 puan IQ artışı sağladığı görülüyor. Ayrıca deney grubunun problem çözümünde de anlamlı bir hız farkı sağladığı ortaya çıkıyor.


 

2-Evaluation of Memory in Abacus Learners (2006)

    (Abaküs öğrencilerinin hafıza değerlendirmesi)

 

Department of Physiology,

Stanley Medical College and Hospital

Chennai


 

5-12 yaşları arasında IQ testinden geçirilerek, ortanın altında ve üstündeki çocuklar ayıklandıktan sonra, orta zeka düzeyinde 100 çocuk üzerinde yapılan 2 yıl süreli bir çalışma (2002-2004). 50 şer kişilik iki gruba ayrılan öğrencilerden deney grubuna yine haftada 2 saat temposu ile abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Araştırmayı yapanlar bu eğitimin matematik becerileri geliştirdiğinin yeterince belgelendirilmiş bir gerçek olduğunu ifade ederek, bu çalışmayı sayısal becerilerden ziyade, kısa süreli bellek ve sözel beceriler açısından yaptıklarını belirtiyorlar. Birinci yılın ve ikinci yılın sonunda uygulanan 6 testin 2 tanesi yine sayısal beceriler ve sayısal bellek ile ilgili olmakla birlikte 4 tanesi tamamen sözel bellek ve metin becerilerine dayalı. Sonuçta abaküs mental aritmetik eğitiminin sayısal becerileri ve sayısal belleği güçlendirdiği gibi, sözel becerileri ve sözel belleği geliştirdiği ortaya çıkıyor ve abaküs mental aritmetik eğitimi alan öğrencilerin daha iyi bir görsel ve işitsel bellek gücüne ulaştığı, bu nedenle bu eğitimi alan öğrencilerin yalnızca matematikte değil sözel derslerde de daha iyi performans göstereceği sonucu çıkarılıyoruz


 

3. Prospective demonstration of brain plasticity after intensive abacus mental calculation training (2006)

    ( Yoğun abaküs mental hesaplama eğitiminden sonra zeka şekillendirmenin muhtemel uygulaması)

 

C.L.Chen,M.C. Cheng, Y.H. Huang, J.S. Lee ( Faculty of Biomedical Imaging and Radiological Sciences, National Yang-Ming University, 155, Li-Nong St., Section 2, Taipei 112, Taiwan

T.H.Wu (Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chung Shan Medical University, 110, Section 1, Chien-Kuo N. Road, Taichung 402, Taiwan)

J.C. Hsieh (Integrated Brain Research Unit, Taipei Veterans General Hospital, 201, Section 2, Shih-Pai Road, Taipei 112, Taiwan

C.Y. Sheu (Department of Radiology, Mackay Memorial Hospital, 92, Section 2, Chungshan North Road, Taipei 104, Taiwan


 

Abaküs mental aritmetik eğitimi almış deneklerle almamış olanlarda zihinden işlem sırasında kortikal aktivasyonun (neural processes, blood flow vb.) karşılaştırıldığı bir  fMRI çalışması. Normal deneklerde zihinden hesaplama sol beyin ve frontal subkortikal bölge aktivasyonu ile gerçekleşirken, abaküs eğitimi almış deneklerde daha çok sağ premotor dorsal korteksin devreye girdiği ve sonuç olarakta yoğun eğitim ve pratik ile yeni neural patikalar ve bağlantılarla beynin değişebildiği ortaya çıkan beyin plastisitesinin olağanüstü hesaplama becerilerini mümkün kıldığı ifade ediliyor.


 

4-Soroban and the right brain

   (Abaküs ve sağ beyin)

   (2000-2001 yıllarında yazılmış 3 değişik makalenin özeti)

Ms. Shizuko Amaiwa(Professor, Shinshu University, College of Education)

Dr. Toshio Hayashi, Doctor of Engineering (Professor, Osaka Prefecture University

Director, Research Institute for Advanced Science and Technology (RIAST)

Ms. Kimiko Kawano(Researcher, Nippon Medical School, Center for Informatics and Sciences)

  1. The Ripple Effects and the Future Prospects of Abacus(Abaküsün dalga etkisi ve gelecekte elde edilecek fırsatları): Abaküsün hesaplama becerisinin ötesinde çeşitli disiplinleri ilgilendiren dalga etkisinden söz ediyor.
  2. What Abacus Education Ought to Be for the Development of the Right Brain(Sağ beynin gelişimi için abaküs eğitimi): Abaküs eğitiminin beyin aktivitesini arttırarak özellikle sağ beyni geliştirdiği, sağ beyin geliştikçe demans riskinin azaldığı, severek ve keyifle yapıldığı takdirde çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı yapacağı, hatta biraz daha fazla çalışmayı gerektirse de yetişkinler ve daha yaşlı insanlarda da abaküs çalışmasının serebral sinir hücrelerini aktive edeceği ifade ediliyor.
  3. Image thinking of abacus useres in higher dan (ranks) by a study on brain waves(İleri seviyedeki abaküs kullanıcılarının beyin dalgaları üzerindeki çalışma ile akılda canlandırma yapması): kısaca, normal şartlarda zihinden işlem sol beyinde cereyan ederken, abaküs kullanıcılarında ise sağ beynin kullanıldığı; normal insanlar zihinden işlem esnasında kendi iç sesleri ile işlemleri çözerken, abaküs kullanıcılarının abaküs imajını zihinlerinde canlandırarak işlem yaptığını ifade ediyor.